X
Menu

Navn: _______________________________________ Husk at tage den med til din kørsel hver gang.

Dato: __________________

( )   GEAR SKIFT - Skift til 2 gear mens du drejer eller før du drejer for at undgå høj fart i svinget.

( )   GEAR BETJENING - Følg gear kassens tegning mht. gear skift.

( )   GEAR SKIFT - Bløde og langsomme bevægelser med gear stangen, BRUG LØS HÅND.

( )   GEAR SKIFT - Ikke for voldeligt eller for sent gear skift ( mellem 2 og 3 omd. skal der skiftes ).

( )   GEAR SKIFT - Ikke kig på mens du skifter.

( )   GEAR SKIFT - Træd kobling helt ned i bund først og derefter skift gear.

( )   GEAR SKIFT - Tilpas gearene så snart du BREMSER FARTEN NED til følgende hastigheder:

       Under 10 km/t = 1 gear. ( Ikke i første gear til du nærmest står stille ).

( )   GEAR SKIFT - Husk gear tilpasning i hovedet   ( Forudse hvilket gear du skal være i ).

( )   SAMMENFLETNING - Ses på Tavler, Vognbane linje ophører eller indsnævring, så husk

      orientering over skulderen før S.F.

( )   PLACERING - Altid placér dig i højre bane hvis du skal ligeud, med mindre du har grund til at

      være i venstre bane.

( )   VOGNBANESKIFT - Ikke i et Kryds eller før krydset hvor der er spærrelinje.

( )   ORIENTERINGER - Husk at orientere dig over skulderen før du skifter vognbane eller ændrer

      retning på din bil.

( )   HØJRE SVING - Lille sving, husk at følge kantstenen rundt til højre for at undgå store sving.

( )   VENSTRE SVING - Lidt større sving, husk at sigte bilen efter helle anlægget eller vognbane

      linjen i midten til venstre.

( )   SVING - Følg den krumme kant med blid og konstant drejning. Kig hvor den krumme kant

      starter konstant og sving med.

( )   TAVLE OVERBLIK - Kig på alle tavler - især mht. hastighed, sammenfletning og vognbane

      placering.

( )   KOBLINGS BETJENING - Find koblings punkt før gas og ikke slip helt på koblingen. Brug hælen

      til at løfte koblingen med.

( )   KOBLINGS BETJENING - Ikke slippe den så hurtigt.

( )   KOBLING - Fjern foden fra den hvis du ikke bruger den.

( )   OVERBLIK - mht. antal vognbaner, hastigheder, tavler, forhindringer, vigepligter, osv.

      TÆNK LÆNGERE FREMME 8 - 12 SEK.

( )   RUNDKØRSLER - Altid 2 gear, brems ned til 15-20 km/t og løft koblingen før du kommer ind i

      rundkørslen. husk orienteringer.

( )   RAT BETJENING - Små kryds med begge hænder, når du drejer på rattet

      og LØS HÅND PÅ RATTET.

( )   HØJRE VIGEPLIGT - 10-20 km/t ( evt. 1. gear )  foden på bremsen & husk orientering både til

      højre og venstre side.

( )   UBETINGET VIGEPLIGT - Brems helt ned hvis du ikke kan bedømme tværgående trafik på

      forhånd. Tænk på placering i krydset.

( )   ENSRETTET VEJ - Hold længst til venstre hvis du skal svinge til venstre.

( )   FODGÆNGER - Hold tilbage for dem som er på vej til eller er i fodgængerfeltet,

      Få et overblik på forhånd.

( )   BLOKADE - Ikke spærre cyklisternes eller bilisternes passage mens du venter på

      at dreje eller sætte i gang.

( )   BUSSER - Hold øje med busser ved et busstoppested mens den sætter i gang

      eller sætter passagerer af.

( )   FART OVERBLIK - Hold øje med hastigheden jævnligt.

( )   AFSTAND - Alt for tæt afstand til de parkerede biler, medcyklister eller kantstenen.

( )   FART - Lidt hurtigere op i fart eller stik af fra den bil bag i dig.

( )   BREMSNING - Brems al hastighed over 30 km/t uden kobling og så kobling med ned derefter.

( )   BREMSNING - Let trykket til sidst i stedet for mere tryk lige til sidst. HUSK at bremse i god tid.

( )   MOTORVEJ :

   ( )    Altid tegn på motorvej til vognbaneskift eller sammenfletning fra tilkørselsbane.

   ( )    Farten på tilkørselsbanen skal op til 110 km/t hurtigst muligt med mindre der er biler

          på din bane eller på den bane du skal flette til.

   ( )    Du må ikke køre over sammenfletnings linjer.

   ( )    Hold øje med farten jævnligt.

   ( )    Bremse ind i frakørselsbanen og ikke på motorvejen.

   ( )    Husk orientering ved andre i tilkørselsbane og hjælp dem med at komme ind på motorvejen.

   ( )    Husk din afstand til den forankørende på 2 sek.

   ( )    Overhal de forankørende hvis de kører langsomt.

 

( )   HØJRE ELLER VENSTRE SVING :

    ( )    Orientere før du giver tegn. Det må være tidligst overfor vejen før du skal svinge

           eller 50 - 100 meter før.

    ( )    Ind i svingbanen lige så snart det er muligt mht. cyklister eller parkerede biler i svingbanen.

HUSKE REGEL TIL SVING

  1. Orientering -> T egn -> Bremse -> Placering -> 2. Tilpas Gear -> Orientering -> Slip bremsen

-> Løft kobling -> Drej -> Moderate gas tryk

HUSK AT REGISTRERE LYSSIGNALS FARVE & TYPE, ANTAL VOGNBANER PÅ NY VEJ, HASTIGHED PÅ NY

VEJ PÅ FORHÅND.

HØJRE SVING

Hvis du kan dreje med det samme skal du gøre følgende:                           

( )    Kom meget langsomt ind i svinget og hurtigt ud af den.                     

( )    2. gear lige så snart du har givet tegn kun hvis det er muligt at           

        dreje med det samme                                                                                     

( )    Orientering over skulderen 10 meter før du drejer.                               

( )    Altid højre vognbane i en to sporet svingbane mm. du har en            

        grund til at være i den venstre svingbane.                                              

( )    Skærm af for cyklister hvis der ingen cykelsti er og gør det med          

        langsom hastighed. Lige meget om der er grønt eller rødt.                  

( )    Hold på bremsen trykket indtil du er klar til at dreje.                                    

( )    Hold øje med lyssignalets farve og type under fremkørslen.                 

( )    Husk at placere dig i den rigtige vognbane på den nye vej.                          

Hvis du ikke kan dreje med det samme skal du følgende:

( )    Brems bilen ned før stop linjen eller i krydset

( )   Giv dig et overblik over den nye vej mht. placering,

antal vognbaner, forhindringer og hastighed.

( )    Hold længst til højre langs kantstenen, hvis ingen svingbaner.

( )    Drej først når der er frit for fodgængere og cyklister.

( )    Når du har valgt at dreje så sæt fokus på den nye vej

( )    Orientering over skulderen før du drejer.

( )   Skærm af for cyklister hvis der ingen cykelsti er og gør det med

langsom hastighed. Lige meget om der er grønt eller rødt.

( )    Placér dig ind i krydset, kig på din ny vej mht. placering overfor den nye vej.

VENSTRE SVING

Hvis du kan dreje med det samme skal du gøre følgende:      

( )    Kom meget langsomt ind i svinget og hurtigt ud af den.                 

( )    2. gear lige så snart du har givet tegn kun hvis det er muligt at     

        dreje med det samme                                                                                  

( )    Orientering over skulderen 10 meter før du drejer.                           

( )    Altid højre vognbane i en to sporet svingbane mm. du har en        

        grund til at være i den venstre svingbane.                                        

( )     Hold på bremsen trykket indtil du er klar til at dreje.                               

( )    Husk at placere dig i den rigtige vognbane på den nye vej.            

( )    Hold på bremsen trykket indtil du er klar til at dreje.                       

Hvis du ikke kan dreje med det samme skal du følgende:

( )    Brems bilen ned før stop linjen eller i krydset

( )    Placér dig ind i krydset, kig på din ny vej mht. placering

       overfor den ny kørebane og ikke kig på dine modkørende.

( )    Hold længst til venstre langs v.b. linjen, hvis ingen svingbaner.

( )    Drej først når der er frit for modkørende, fodgængere og cyklister.

( )    Giv dig et overblik over den nye vej mht. placering, vognbaner,

       forhindringer, og hastighed.

( )    Hold øje med Svingpile. ( Ikke tøve kør.)

( )    Når du har valgt at dreje så sæt fokus på den nye vej

( )    Hold øje med lyssignalets farve og type under fremkørslen.

( )    Orientering over skulderen før du drejer.