Førstehjælp

Fra 1. januar 2013 skal alle, som erhverver kørekort første gang gennemgå et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Forud for indgivelse af ansøgning om kørekort, skal du kunne dokumentere, at de har gennemgået et sådant førstehjælpskursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis.

Hvorfor et førstehjælpskursus?

Udover det faktum, at det er lovbestemt, giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at kunne hjælpe andre, når en ulykke indtræder eller pludselig sygdom opstår.

Alliance Trafikskole uddanner årligt 400 – 600 personer i førstehjælp. Vi har mange års erfaring med gennemførelsen af uddannelsen, og alle vores førstehjælpsundervisere er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningsmaterialer samt det kursusbevis som udstedes er ligeledes godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Med din førstehjælpsuddannelse bliver du i stand til at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Vi anbefaler, at dit førstehjælpskursus bliver vedligeholdt minimum hvert 3 år.

Du kan altid kontakte os for et godt tilbud på vedligeholdelse af dit førstehjælpsbevis.

God fornøjelse med din førstehjælpsuddannelse.

Du kan tilmelde dig vores kurser direkte på
+45 70 27 88 44

Scroll to top

Aflysninger – Corona virus (Covid-19)

- English version is further down

Alle afdelinger har lukket for teori, holdstart og førstehjælp fra mandag. D. 16. marts til og med d. 13. april.

Til elever der skal til manøvrebane eller køreteknisk anlæg, er der i øjeblikket ingen aflysninger, da bilerne imellem køretimer bliver desinficeret.

Spørg jeres egen kørelærer vedr. status på køretimer.

Af sikkerhedsmæssige grunde beder vi dig aflyse dine eventuelle aftaler;
• Hvis du indenfor de seneste 15 dage har været ude og rejse
• Hvis du har været i kontakt med en person der er smittet
• Hvis du selv har symptomer

- Aflysninger af køretimer skal ske til din egen kørelærer
- Aflysninger af manøvrebane eller køreteknisk anlæg skal ske på tlf: 40 50 42 83

Cancellations – Corona virus (Covid-19)

There will not be held theory and introduction classes as of Monday March 16 through April 13.

There is currently no cancellation for students who are going to a closed track or slippery track as the cars between driving hours are disinfected.

Ask your own driving instructor about status of driving lessons.

For health and safety reasons, we ask that you cancel any agreements;
• If you have been traveling within the last 15 days
• If you have been in contact with an infected person
• If you have symptoms yourself

- Cancellation of driving lessons must be done to your own driving instructor
- Cancellations of closed track or slippery track must be made by sending a text to tel: 40 50 42 83 with time and date of your booking